„Надежда за всеки“- кампания на Сдружение „Усмивка“ Бургас в борбата срещу COVID-19

Във връзка с борбата срещу разпространение на COVID-19 Сдружение „Усмивка“ Бургас продължава своята дарителска кампания, чиято цел е набиране на парични средства, лекарства, хранителни продукти, лични предпазни средства /маски, ръкавици, шлемове, предпазни костюми и др./, дезинфектанти. Средствата и продуктите ще бъдат предоставяни на медиците, които са на първа линия и помагат на пострадалите в битката за оцеляване.
Събират се й хранителни продукти от първа необходимост, които ще бъдат раздадени на жители от град Бургас и региона, изпаднали в затруднено финансово положение и останали без работа.
Всеки, който желае да помогне с парични средства или хранителни продукти може да се свърже с екипа на Сдружението за повече информация на телефон:
0988 753 171; 0887 395 403 – Митка Георгиева
Председател на УС на СНЦ „УСМИВКА“ Бургас
mitka_g@abv.bg
ул. „Янко Комитов“ 4
Вашите парични дарения можете да направите на:
SMILE SDRUZHENIE
IBAN BG23RZBB91551007918704
РАЙФАЙЗЕНБАНК ОФИС БУРГАС 5
За кампанията: „Надежда за всеки“