Над 5 000 работници ще участват в кампанията на Асоциация „Диабет тип 2“ в завод „Арсенал“

От 23.02.2015 г. над 5 000 работници ще участват в кампания на Асоциация „Диабет тип 2“ за установяване на риска от диабет и безплатно измерване на гликиран хемоглобин в оръжейния завод „Арсенал“ в гр. Казанлък. Кампанията ще продължи две седмици и се реализира съвместно с Федерация „Метал-Електро” към КНСБ и Национална пациентска организация.

Всички работещи в завод „Арсенал” ще имат възможност да оценят напълно безплатно риска си от диабет чрез специален тест, определящ степента на риск за хората с недиагностициран диабет, и чрез напълно безплатно изследване на гликиран хемоглобин за хората с вече установен диабет тип 2. Акцията ще се извършва в периода 23 февруари – 9 март на територията на Завода.