Национална пациентска организация връчи отличие за психосоциална подкрепа

Заместник-председателят на Национална пациентска организация Виктор Паскалев връчи награда в категорията „Инвестиция в психосоциалната подкрепа на пациенти“ по време на националните годишни награди. В рамките на събитието бяха отличени болници, медици и специалисти заради техния хуманизъм, отговорност и постижения в здравеопазването у нас.

Наградата, учредена от Национална пациентска организация, бе връчена на Центъра за немедицинска грижа на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ. Центърът за немедицинска грижа е първото интегрирано звено за предоставяне на професионална психосоциална подкрепа, разкрито в частно лечебно заведение, в което се предоставя комплексна грижа за пациенти с онкологични заболявания. Центърът за немедицинска грижа е интегриран в болничната структура, като в партньорство с лекарите и медицинските сестри и болничния мениджмънт предоставя психологическо консултиране и подкрепа от пациентски консултант.

„Пациентите, освен здравни, имат и емоционални и социални проблеми по пътя на своето лечение. Грижата за психичното здраве и социалната адаптация на пациентите, особено на тези с онкологични заболявания, е важна част от справянето с болестта.“, коментира заместник-председателят на НПО Виктор Паскалев.