Национална пациентска организация и Главна дирекция „Национална полиция“ ще си сътрудничат с цел превенция и борба с корупцията в сферата на здравеопазването

Национална пациентска организация (НПО) и Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) ще си сътрудничат с цел осъществяването на ефективна борба с корупцията и злоупотребите в сферата на здравеопазването чрез платформата за пациентска удовлетвореност „Здравен отзив“. ГДНП се нарежда сред многото други институции, с които НПО работи за подобряване качеството на предоставяното медицинско обслужване, в това число и в защита правата на българските пациенти при неправомерно поискани средства за лечение.

Сътрудничеството между НПО и ГДНП посредством „Здравен отзив“ ще се осъществи чрез възможността постъпващи през портала пациентски сигнали за корупция директно да бъдат препращани към Дирекцията, която от своя страна ще предприема действия по компетентност. Основният стремеж е към улесняване комуникацията между пациентите и институциите с цел стимулиране на гражданската активност, за подобряване качеството на предоставяното здравно обслужване, борба със злоупотребите в системата на здравеопазването и пр.

Платформата „Здравен отзив“ дава възможност на пациентите да подават сигнали във връзка различни неуредици (санитарно-хигиенни условия, неетично отношение, нерегламентирани плащания, дискриминация и прочее) и да споделят цялостния си опит от българската здравна система. В същото време дейността на комисия „Здравеопазване“ към ГДНП е насочена към противодействие на престъпления в сферата на здравеопазването – при наличие на сигнали за извършвани закононарушения от служители в Министерство на здравеопазването, второстепенните разпоредители с бюджетни средства и лечебните заведения, те биват насочвани към съответните структурни звена на МВР за извършване на проверка.

Порталът за пациентска удовлетвореност „Здравен отзив“ бе официално представен през месец октомври м.г. на семинар за журналисти на тема „Достъп до качествени здравни грижи и пациентската удовлетвореност: предизвикателства, перспективи и добри практики“, организиран от Национална пациентска организация и проведен в Стара Загора.

До момента в платформата „Здравен отзив“ са публикувани резултатите от проверки по няколко десетки сигнала, подадени в Национална пациентска организация през текущата година, а други са в изчакване на отговор по компетентност от съответните институции.