• НПО
  • 22 септември 2021

Национална пациентска организация, като призната за национално представителна организация за защита правата на пациентите, осъжда действията на групата хора срещу медицинския екип в изнесения пункт за ваксинация в град Варна, както и заплахите срещу лекари и медицински работници, които изпълняват служебните си задължения и обществения си дълг. С тези действия, антиваксинационните виждания и настроения нарушават конституционни права на българските граждани за живот и работа в безопасна за здравето среда, а на хората с хронични заболявания – правото на ефективното проследяване на заболяването и назначаване на необходимата им терапия.

Ваксинацията срещу COVID-19 към момента е единствената възможност за предотвратяване трайните последици от инфекцията върху здравето на хората и развитието на икономиката. Усилията на държавата за насърчаване на ваксиниационния процес се провалят от противниците му и ширещото се недоверие към ваксините. Това нарежда страната ни да бъде с най-ниско ваксинационно покритие и с най-висока смъртност в Европа. Всяко действие, което проваля ваксинационната програма, нанася удар върху най-уязвимите групи от населението – възрастните, хронично болните и невръстните деца.

Като отговорна организация, която защитава правата на пациентите, ние не оспорваме правото на лична позиция и решение за ваксиниране, но оспорваме всяко публично ефективно действие, което застрашава и проваля усилията по опазване здравето на българските граждани в условията на ширеща се пандемия. Обръща ме се с призив към отговорните и компетентни държавни институции за предприемане на незабавни действия за пресичане на опитите за торпилиране действията на държавата за опазване здравето на българските граждани и развитието на националната икономика.