Национална пациентска организация подкрепя исканията на пациентите с ревматични заболявания и призовава НЗОК към бързо разрешаване на проблема с лечението на тези пациенти

Национална пациентска организация изказва категоричната си подкрепа към исканията на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ), Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА) и Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев (БСБББ), които направиха символична акция, с която протестират срещу промените в критериите за лечението с биологична терапия на пациентите с ревматични заболявания.

Националната здравноосигурителна каса е финансова институция и като такава тя борави с парите на пациентите. Именно затова, ние считаме, че нейн най-важен приоритет е именно да защитава техните интереси и да гарантира достъпа им до адекватно лечение и съвременни терапии.

Национална пациентска организация призовава институцията да намери решение и да защити правото и интересите на пациентите с ревматични заболявания, като вземе предвид европейските и световни стандарти в лечението на тези заболявания.