Национална пациентска организация стана пълноправен член на Европейския пациентски форум

Само година след основаването си, НПО стана част от най-голямото пациентско обединение в Европа.

Вчера, 12 април 2011 г. в Брюксел, Национална пациентска организация беше приета за пълноправен член на Европейския пациентски форум (European Patients’ Forum – EPF). Само година след основаването си, НПО стана част от най-голямото пациентско обединение в Европа.

Членството в Европейския пациентски форум е престижно отличие, което доказва качеството на работа на избраните организации. Сред основните изисквания към членовете на EPF са легитимност, представителност, демократичност, прозрачност и отговорност.

За EPF

Европейски пациентски форум (EPF) е неправителствена организация, която е ангажирана с проблемите на общественото здравеопазване в Европейския съюз. Основана през 2003 г., организацията има за цел да консолидира пациенсткия глас, като дефинира за свои водещи принципи солидарността и единството на европейското пациентско движение.В момента в EPF членуват 46 организации, които са национални обединения на пациентски организации или организации, представляващи специфични заболявания. Тяхната цел е да постигнат равнопоставеност на пациентите по отношение на достъпа до лечение, качеството на здравното обслужване и зачитане правата на пациентите в държавите от Европейския съюз.