Национално представителните организации дискутираха възможното одържавяване на НЗОК

В Пресклуба на БТА се проведе пресконференция на тема: „Промяната на модела на НЗОК – повече прозрачност или одържавяване на институцията?”. Събитието беше организирано от национално представителните организации за защита правата на пациентите в България. Събитието беше организирано от национално представителните организации за защита правата на пациентите в България и участие в него взеха Иван Димитров, председател на Федерация „Български пациентски форум”; Петър Кенанов, председател на Конфедерация Защита за здравето; Пламен Таушанов, председател на Българска Асоциация за Закрила на пациентите и Д-р Станимир Хасържиев, председател на Национална пациентска организация

По време на пресконференцията бяха обсъдени приетите на първо четене промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Пациентските представители представиха предвижданите промени в модела на управление на НЗОК, която от двустепенен модел на управление ще премине в тристепенен. Същевременно в предложените нови модели участието на обществото и конкретно на представителите на пациентите ще бъде редуцирано, което създава предпоставки за непрозрачност при вземането на решения и ограничаване на експертната пациентска роля. Те изказаха опасенията си, че подобен модел е аналог с този от минали години, при който в ситуацията на липса на финансов ресурс много пациенти с различни заболявания са били оставени без животоподдържащо лечение.
Петко Кенанов изказа притесненията си, че подобна промяна в модела на управление на НЗОК ще доведе до рокади и размествания в управителите на регионалните структури на Касата, което неизбежно ще доведе до хаос в системата. Г-н Пламен Таушанов категорично се обяви против приемането на този проектозакон, като се аргументира, че при промяната на модела няма да има възможност за какъвто и да е било контрол от страна на обществото и пациентите. Той подчерта, че при внасянето на подобен проектозакон е задължително той да бъде подложен на обществен дебат, което в случая не е било направено.
Иван Димитров представи примери в настоящото управление на НЗОК, при които обществото защитава своя интерес и алармира своевременно медиите за евентуални нередности. Той посочи, че съществува тенденция поетапно да се премахват пациентските представители от всички нива на управление на системата на здравеопазването.
Национално представителните организации за защита правата на пациентите в България се обявиха против приемането на нов модел на управление на НЗОК, при който се предвижда елиминиране на представителите на пациентите, работодателите и синдикатите, като изразиха съмнението си за възникване на корупционни практики.
Те обявиха готовността си да алармират всички парламентарни и извънпарламентарни политически сили, в случай, че законопроектът бъде приет. Като крайна мярка ще се обърнат към президента на Република България г-н Росен Плевнелиев с искане да упражни правото си на вето върху проектозакона.