Национално представително проучване за проблемите в здравеопазването в Р. България

Здравеопазването се възприема като най-важен национален приоритет, за който не се отделят необходимите средства и който се намира в лошо състояние. Това показва национално представително проучване, проведено от Алфа Рисърч сред 1013 български граждани в периода април-май 2014 г.

Информация е събрана на база провеждане на преки стандартизиран и интервю та по домовете на респондентите. Според резултатите от проучването, държавата трябва да заплаща пълните 8% за здравни осигуровки за групите, които тя покрива, като същевременно държавните служители, служителите в МВР и съдебната система трябва да се осигуряват върху реалните си доходи, а не както е до момента.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО