НЗОК очаква дефицит в бюджета за лекарства, основно за хора с онкологични заболявания

Единственото перо, по което НЗОК очаква дефицит тази година, са лекарствата. Това стана ясно след вчерашното заседание на Надзорния съвет на фонда. Очакваният дефицит е в размер на 80 милиона, като заместник-здравният министър и председател на Надзорния съвет Жени Начева уточни, че става въпрос за скъпоструващи лекарства за онкологично лечение, които се заплащат на болниците.

„Най-вече не е ясен размерът на преразхода, който ще се породи от заплащането на новите лекарствени продукти, които за първи път тази година ще се появят за заплащане“, отбеляза още тя.

Запитана за колко време няма да има средства, ако не се вземат мерки, тя отговори, че става въпрос за месец, месец и половина. „Зависи от тенденциите на разходите. Специално при лекарствата за онкологично лечение не можем да направим точни разчети, защото не знаем мащаба на новите медикаменти и потреблението“, поясни Начева.

Запитана за причините, които са довели до тази ситуация, тя отговори, че те са свързани с обхвата на лекарствените номенклатури, тоест броя и вида на лекарствата, които се финансират от Касата, както и обхвата на броя болни. Начева отбеляза, че някои медикаменти, които миналата година са се прилагали по-рядко, вече са по-познати на лекарите и се предписват на по-голям кръг пациенти.

От думите й стана ясно, че месечният разход за лекарства за април е достигнал 35 милиона лева. Тя обясни, че дали това е трайна или извънредна ситуация ще стане ясно в края на полугодието. Начева припомни, че след анализ на деветмесечието може да се вземе решение за разпределение на средства от резерва на фонда, с които евентуално да се покрие преразходът.

Цел на Касата е и да няма прехвърляне на дефицити от година в година, защото по думите на Начева по този начин се изкривява договарянето с фирмите.

Тя увери още, че се провеждат разговори с индустрията както в насока на допълнителни отстъпки, така и на допълнителни механизми, за да се спазят параметрите на бюджета. Начева отбеляза, че не са изчерпани всички възможности за даване на отстъпки. „Всички фирми – притежатели на разрешение за употреба категорично отбелязаха, че пациентите ще получат необходимите им лекарствени продукти. Това са разговори между нас и притежателите“, заяви тя в отговор на въпрос дали ще има някакъв риск за пациентите. Очакваните отстъпки от фирмите са в размер на 180-200 милиона лева.

Надзорниците са обсъдили и акцията в Пловдив, свързана с предполагаема схема за източване на фонда чрез фиктивно изписване на скъпоструващи лекарства. „Предприели сме необходимите действия за анализ на вътрешните процедури в НЗОК, за обобщаване, събиране и обработка на отчетите на изпълнителите на медицинска помощ, за да видим дали има пробив във вътрешните системи за контрол на ниво НЗОК и РЗОК. Ще направим тези оценки и анализи и съответно ще предприемем действия“, поясни тя. Мерки ще се вземат и по отношение на обработката на отчетните документи, но засега от Касата се въздържат от подробна информация.

Запитана дали ще има допълнителен контрол по отношение на болниците, Начева обясни, че както и до момента се проверява дали хоспитализациите отговорят на медицинските изисквания за стандартите. Тя припомни, че от тази година лекарите нямат право да работят на повече от едно място в болничната помощ, като изключения са направени само за някои дефицитни специалности като анестезиологията.

Начева коментира и средствата за медицински изделия, като поясни, че е направено разпределение на бюджета до края на годината. На този етап не се очертават проблеми, направено е разпределение, не очакваме проблеми с бюджета. Не сме и получили сигнали от лечебни заведения за проблеми с медицински изделия, коментира тя.

 

Източник: zdrave.net