Нов член в Управителния съвет на Националната пациентска организация

В последния ден на Петия Национален конгрес на пациентските организации (29-31 май 2015 г.) се проведе Общо събрание на Национална пациентска организация.

По време на ОС бе гласувана оставката на Николина Георгиева и на нейно място бе избрана Елисавета Котова като нов член на Управителния съвет на НПО.

Екипът на НПО благодари на Нина Георгиева за съвместната работа и приветсва Ели Котова, която от своя страна заяви, че ще продължи да работи със същата отдаденост, вече не само като член, но и като част от ръководството на организацията.