НПО вярва, че само заедно ще успеем срещу COVID-19

Във връзка с писма, изпратени днес до НПО от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българския лекарски съюз, бихме искали да направим следните уточнения:

Лекарският съюз винаги е бил наш надежден партньор и заедно многократно сме постигали сериозни успехи за българските пациенти и техните лекари.

С изненада установихме, че на проведената днес експертна среща в НЗОК по въпросите на диабета не е имало представители на БЛС и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Това е и причината нашият представител, г-жа Елисавета Котова, да настоява за продължаването на експертните разговори в последващи срещи с участието на БЛС и НСОПЛБ.

Експертната среща по въпросите на диабета е насрочена от НЗОК, за което бяхме уведомени по телефон, като изрично ни е уточнено, че нямаме ангажимент по координирането на участниците в нея, с изключение на представител на пациентите с диабет.

По данни на г-жа Елисавета Котова, нашият пациентски представител в срещата, на нея са обсъдени идеи, които биха били полезни за пациентите с диабет, но също така са приложими и за пациенти с други хронични заболявания, уязвими от COVID-19. Получихме уверения, че предстоят подобни експертни срещи и по други хронични заболявания, преди да се очертаят конкретни предложения, които да бъдат обсъждани с всички заинтересовани страни.

Като национално представителна организация за защита правата на пациентите, ние винаги сме показвали, че диалогичността е основен инструмент в нашата работа. Отчитаме, че създалото се напрежение е в следствие на недоразумение и няма да допуснем то да попречи на постигането на общата ни цел.