НПО обсъди в МЗ възможността за преместването на лекарствата за трансплантирани към НЗОК

На срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани със снабдяването на лекарства по Наредба № 34, както и плановете на Министерство на здравеопазването относно бъдещата лекарствена политика.

Днес, се проведе среща между представители на Национална пациентска организация (д-р Станимир Хасърджиев и Евгения Адърска) и заместник-министъра на здравеопазването г-жа Гергана Павлова. На срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани със снабдяването на лекарства по Наредба № 34, както и плановете на Министерство на здравеопазването относно бъдещата лекарствена политика.

Беше разгледана възможността за осъществяването на пилотен проект за прехвърлянето на лекарствата за трансплантирани пациенти от МЗ към НЗОК. Национална пациентска организация изрази готовност да подпомогне този процес, който е изцяло в интерес на трансплантираните пациенти. За целта НПО, съвместно с Българския съюз на трансплантираните, провежда анкетно проучване сред пациенти и лекари, в търсене на позитивите и негативите от предприемането на такава стъпка. Резултатите от проучването ще бъдат готови в началото на месец септември и ще бъдат предоставени на Министъра на здравеопазването, ресорния заместник-министър на здравеопазването, НЗОК и експертите по трансплантации.

Според Национална пациентска организация преминаването на лекарствата за трансплантирани пациенти от МЗ към НЗОК би решило голяма част от проблемите, с които те се сблъскват в момента. На първо място ще бъде защитено правото на избор на пациентите и лекуващите им лекари относно най-подходящото лечение за конкретния случай. От друга страна, пациентът ще бъде улеснен при получаването на лекарствата си от аптеката в своя град (в момента лекарствата се получават всеки месец от трансплантационните центрове в София). От трета страна, ще се преустановят възможностите за забавяне на терапията на трансплантирания пациент, тъй като ще бъдат елиминирани възникващите в момента административни пречки във връзка със Закона за обществените поръчки, водещи до забавянето на определени лекарства.

Осъществяването на подобен пилотен проект за преминаването на лекарствата за трансплантирани пациенти от МЗ към НЗОК ще подпомогне подготовката на нормативната база и разработването на процедури за евентуалното прехвърляне на лекарствата по Наредба № 34 за много по-голям брой пациенти, като например тези с онкологични заболявания, без възникването на сътресения в системата на здравеопазването.

Други теми, които бяха обсъдени на срещата, са:

  • Проблемът с останалите без терапия 50 ХИВ-позитивни пациенти, поради липсата на един от медикаментите за лечението им. В момента е задействана нова тръжна процедура за закупуване на медикамента. Очаква се разрешаване на възникналия казус през месец септември, след което пациентите ще могат да продължат с назначената им терапия.
  • Подготовката на спецификацията на провеждането на търговете за лекарства за 2011 година и ролята на пациентите и пациентските организации при контрола на този процес.