НПО подкрепя предложението част от препоръчителните ваксини да започнат да се реимбурсират от НЗОК

Национална пациентска организация подкрепя предложението на д-р Лъчезар Иванов, направено по време на първото четене на Законопроекта за бюджета на НЗОК през 2012 г. На срещата д-р Иванов се изказа в подкрепа на въвеждането на реимбурсен модел на ваксините за рак на шийката на матката (преминаване към НЗОК).

Предложената от д-р Иванов промяна е в подкрепа на общото становище на Национална пациентска организация относно препоръчителните ваксини и ваксинопрофилактиката, което беше оформено на Първия Конгрес на пациентските организации, който се проведе през април тази година.

Резултатите, получени от Конгреса, са в синхрон с препоръките на Световната здравна организация, според която ваксинацията без съмнение е едно от най-рентабилните постижения в здравеопазването в модерния свят и една от най-ефективните интервенции за опазване на общественото здраве. Въвеждането на съвременна имунизационна програма в България е довело до значително намаляване на ваксинопредотвратимите болести.

Ракът на шийката на матката е единственото онкологично заболяване, което може да се превантира с ваксина, затова настояваме това да е една от първите ваксини, които да започнат да се реимбурсират от НЗОК.

За увеличаване на имунизационния обхват на уязвимите групи и разширяване на достъпа на населението до препоръчителните ваксини, считаме, че е добре:

  1. Да се разработят информационни кампании, насочени към широката общественост, относно ползите, безопасността и ефективността на ваксините.
  2. Да се въведе реимбурсен модел за ваксините от препоръчителния имунизационен календар – като например ваксините за грип, хепатит, рак на маточната шийка и др.
  3. Да се въведат ясни критерии към работата на медицинските специалисти по отношение на изпълнението на рутинните имунизации, с цел органичаване на анти-ваксинационно настроените слоеве от обществото.
  4. Разработване на методология и нейното прилагане в съответните нормативни документи, която да гарантира изготвянето на статистика за социално-значимите заболявания и предотвратените болести след ваксинация и икономическата целесъобразност от ваксинационните програми.

Поетапното преминаване на част от препоръчителните ваксини към НЗОК от една страна ще разшири достъпа до ваксини, като ще осигури регулярно снабдяване и ще прекрати презапасяването с едни ваксини и липсата на други. От друга страна, ще се провежда по-навременна профилактика и по-точно ще се спазват сроковете за имунизация и интервалите между отделните ваксинации. От трета – ще се постигне децентрализация в снабдяването, финансирането и отчитането на направените ваксинации.

Ето защо Национална пациентска организация счита, че разработването на комбиниран модел на финансиране (търгове и реимбурсация), както и на цялостна информационна стратегия ще доведе до подобряване обхвата на ваксинационните програми, разширяване на достъпа на населението до ваксини и намаляване заболеваемостта от предотвратими инфекции.