НПО получи пореден отказ за държавно финансиране

За пореден път НПО получи отказ на искането си за държавно финансиране на национално представителните организации за защита правата на пациентите в България

В началото на месец декември Национална пациентска организация за пореден път изпрати писмо до Министерство на финансите, в което упомена нуждата на национално представителните организации за защита правата на пациентите от държавно финансиране, което да обезпечи дейността им и да подпомогне регионалните структури на организациите в изпълнение на техните активности. Изрично беше посочена нуждата от набиране на допълнителни експерти към организациите (юристи, медицински консултанти и други специалисти), които да увеличат капацитета и компетенциите на структурите, да подобрят потенциала им в участието на различни институционални нива.

За пореден път институцията отговори негативно на отправеното запитване, като официалната позиция можете да откриете в това писмо:

ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО