НПО представи работата на социалните си работници пред специалисти по корпоративна социална отговорност

Програмният директор на Националната пациентска организация Александър Миланов представи пред КСО специалистите от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  проектът на организацията и БСК, насочен към интегрирането на пазара на труда на лица с хронични заболявания и увреждания. Партньорската инициатива, финансирана от ОПРЧП, има за цел да подкрепи 200 близки на хора с увреждания, както и 200 близки на лица с ТЕЛК в рамките на тяхната трудова реализация. 10 социални работници във Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас предоставят информация, трудови консултации, обучения и придружаване на пациентите със здравни проблеми в социалната, образователната и здравната система.

Специалистите помагат на хората с увреждания с емоционална подкрепа, с помощ при подготовката на автобиография и мотивационно писмо, както и с придружаване по време на интервюта за работа. До момента инициативата е подкрепила 50 клиенти, като 3 от тях са започнали работа.

БСК и НПО създадоха и информационна система по проекта, в която има и трудова борса в полза на работещи и хора с увреждания.

40% от завършилите висше образование у нас не работят по това, за което са учили, а повече от половината от сънародниците ни са преживели поне една промяна на работното място или на технологиите, с които са работили, показват данни на Българската стопанска камара, представени по време на среща с членовете на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. В рамките на събитието бяха популяризирани инициативи на Българската стопанска камара, реализирани самостоятелно или в партньорство, които поставят акцент върху повишаването на качеството на заетите и пазара на труда у нас.

Информационната система MyCompetence.bg подпомага българския бизнес в управлението на човешкия капитал чрез безплатни обучителни ресурси, тестове за оценка на компетенциите, както и при създаването на цялостни програми за личностно професионално развитие и програми за управление на човешките ресурси в компаниите. Ресурси от системата се ползва и в сайта по проекта на НПО – www.rabotazavseki.com

В MyCompetence.bg са регистрирани повече от 2,6 млн. посетители, като от тях 55 000 са активни потребители. Ресурсите на платформата се ползват и от 21 университета и 17 000 студенти. 29 000 българи са преминали успешно електронни курсове за обучение и инструменти за оценка на компетенции. Статистиката показва още, че в информационната система са разработени над 1300 компетентностни профили на ключови длъжности, а платформата е подходяща за самооценка на служителите, но и за оценка на представянето на работниците от страна на работодателите. Достъпни за потребителите са повече от 40 инструмента – тестове, адаптирани и валидирани за българския контекст, описани конкретни длъжности с уменията и компетенциите, които трябва да притежават заетите.