НПО участва в конференция по пациентска безопасност в Брюксел

Конференция на Европейския пациентски форум, посветена на пациентската безопасност, се проведе с участието на Национална пациентска организация. Пациентите имат фундаменталното право грижите за тях да са безопасни  и това поставя много предизвикателства пред тях.

От името на НПО, като докладчик за работна група „Участие на пациентите и семейството в последиците от инциденти”, участва Момчил Баев. Едно от основните заключения на тази работна група беше, че от особено значение е поведението на лекаря и лечебното заведение към семейството на пострадалия, особено когато той е жертва на нежелано събитие по време на престоя си в болница. Лекарски грешки, нежелани събития или неправилно третиране на пациенти бяха само част от обсъжданите теми в конференцията.

В своето приветствие Робърт Джонстън, член на Борда на ЕПФ представи данни за нежеланите събития в здравеопазването – такива са факт при 8-12 % от хоспитализациите в Европа, а през 2006 година Евробарометър представи изследване, което показва, че 23% от респондентите са били директно засегнати от медицински грешки, 18% са преживели сериозни грешки по време на престой в болница, а на 11% са били предписани грешни медикаменти.

Конференцията постави въпроса може ли овластяването на пациентите и семействата им да промени тези цифри? В темата за безопасността има конкретни предизвикателства, с които пациентите трябва да се сблъскат.

Включването на пациентите в диалога по безопасността предполага някои етични въпроси – дали това е поемане на отговорност от тяхна страна, или е нежелано натоварване с отговорност? Съществуват предизвикателства и пред овластяването на пациентите в лечебни заведения за спешни и интензивни грижи, както и такива за самите здравни работници – необходима ли е промяна в културата им? Комуникацията между лекари и пациенти, както и между лекарите, може да бъде едновременно рисков фактор, но и възможност за подобряване на безопасността.

Резултатите от конференцията и всички дискусии в нея ще дадат основата за изработка на набор от ключови компетенции за пациентите и техните семейства, за да се включват успешно в подобряване на безопасността в здравеопазването.