Обучители

ХЕРМИНА ЕМИРЯН е психолог с 20 годишен опит в работата с неправителствени организации и теми свързани със социални услуги, образование, социална промяна и др. Водила е групи за взаимопощ за пациенти с онкологични заболявания. Занимава се с различни обучения и тренинги. В последните години работи с учители и деца за популяризиране на дарителството и доброволчеството. Специално място в сърцето й има храната, като мост между хората.


Обучението се финансира по проект „Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, финансиран по договор № РД04-66/01.07.2019 г., с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“.