Омбудсманът: Лимитите ограничават достъпа на гражданите до медицинска помощ

И през 2018 г. гражданите са се оплаквали от отказите на избраните от тях общопрактикуващи лекари и медицински специалисти, произтичащи от въведените лимити за издаване на медицински направления, става ясно от отчетния доклад на омбудсмана Мая Манолова.

„Ръководители на болници, в това число оказващи онкологична помощ, поставят на вниманието на омбудсмана проблема с лимитирането на тяхната дейност и незаплащане на вече извършена дейност, вкл. при спешни пациенти. Показателно е, че болници осъждат НЗОК да заплати извършената от тях надлимитна дейност“, се казва в доклада.

„Нерядко гражданите са принудени да доплащат – за провеждане на изследвания и консултации, които не се заплащат от НЗОК, а също за такива, за които НЗОК заплаща, но поради въведените лимити лекуващите лекари отказват да издадат необходимото направление. След намесата на омбудсмана на гражданите е оказвано съдействие от НЗОК/РЗОК, но се налага мнението, че е необходимо намиране на решение, с което да бъдат гарантирани правата на всички граждани“, уточнява Манолова.

Жители на малки, отдалечени и с лоша инфраструктура населени места, обръщали внимание върху нарушения си достъп до медицинска помощ. В жалбите им е отбелязано, че болниците там са закрити, общопрактикуващите лекари не посещават или посещават рядко селата, липсват дежурни кабинети, достъпът до медико-диагностични изследвания е затруднен, липсват денонощна дентална помощ и денонощна аптека.

Анализът на омбудсмана показва, че по тези причини в много населени места в страната не е гарантирано правото на гражданите на достъп до медицинска помощ при спазване принципите на своевременност, достатъчност и качество и се поставя въпросът за необходимостта от цялостна стратегия за преодоляване на този проблем.

Жалбите и сигналите, постъпили през 2018 г. в институцията, които имат отношение към правата в здравеопазването са 607, което е с 23% повече от предходната 2017 г. (494), и с 44% повече от тези през 2016 г. (421).

Най-голям е броят на жалбите по повод на медицинската експертиза на гражданите – 120 бр., качество на медицинската помощ – 90 бр., нарушен достъп до медицинска помощ – 69 бр., достъп до лекарствени продукти и медицински изделия – 47, здравноосигурителни права – 64.

Останалите жалби са по различни други проблеми като трудови права на работещите в лечебните заведения, търсене на съдействие от граждани за заплащане на лечение; нарушаване на хигиенни норми и изисквания; предложения на гражданите за промени в здравеопазването и др. Извън правомощията на омбудсмана, предвид предвидените в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана ограничения, са 12 жалби.

Във връзка с жалбите са извършвани проверки. По повод 388 жалби са отправени препоръки към отговорните за решаване на проблемите органи и институции, от които повече от половината са изпълнени.

Източник: https://www.zdrave.net/