Тази година търсим героите на ваксините.


В периода 24-30 април отбелязваме Европейската имунизационна седмица. Тази година кампанията се реализира под надслов „Защитени заедно, #Ваксините работят“. Основна цел на Европейската имунизационна седмица е да се повиши здравната култура на гражданите по отношение на ваксинопрофилактиката и да се постигне максимален ефект в борбата с ваксинопредотвратимите заболявания. Още чрез първото си отбелязване през 2005 година инициативата се превърна в една от най-значимите обществени здравни кампании в рамките на Европейския съюз.

Тазгодишната цел на кампанията, освен да повиши осведомеността за ползите от ваксинацията, е и да отбележи приноса на така наречените „герои на ваксините“, които допринасят по много и различни начини за съхраняването на здравето и живота. Световната здравна организация определя като „герои на ваксините“ всички изследователи, които работят върху безопасността и ефикасността на ваксините; политиците и експертите, които работят за това да се осигури равен достъп на всяко дете до имунизация; здравните работници, които боравят с ваксините; всички родители, които избират да предпазят децата си чрез имунизация, както и всеки, който търси и разпространява основаваща се на доказателства информация за ваксините.

Имунизацията остава най-сигурният и утвърден начин за предпазване от ваксинопредотвратими заболявания. Всеки член на обществото ни чрез личния си пример може да бъде герой, който допринася за разбиването на митовете за ваксините и апелира за информиран избор, основаващ се на научни доводи и достоверна информация. Тенденцията за отказ от ваксинация може да постави на изпитание живота и здравето на много хора – рискови групи, които по медицински причини не могат да бъдат ваксинирани и следователно разчитат на останалите да ги защитят, като се ваксинират.

 

Ако имате въпроси за ваксините, попитайте „ВАКСИНКО“

През 2016 година Национална пациентска организация, под патронажа на Министерство на здравеопазването и съвместно с Български червен кръст, Българска педиатрична асоциация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, стартира Национална информационна кампания „Ваксинко“. Това е най-мащабната кампания за повишаване информираността на обществото относно ваксините и цели да подобри знанията на хората за ваксинопредотвратимите заболявания и ползите от ваксините като начин за предпазване на населението от много заболявания, голяма част от които могат да бъдат смъртоносни.

Ако имате въпроси във връзка с имунизацията на своето дете, относно задължителния или препоръчителния ваксинационен календар, Ваксинко ще Ви предостави достъпна, достоверна и изчерпателна информация на www.vaksinko.bg и facebook страницата на „Ваксинко“.

Категория:

Translate »