Българският център за нестопанско право и Фондация „УниКредит“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“ започват набиране на кандидатури за участие в Програмата за социално предприемачество за 2016/2017 г. Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на идеята за стартиране на дейността и участие в конкурс за най-добра идея за бизнес на неправителствена организация.

Неправителствените организации, участващи в програмата ще си разпределят награден фонд от 35 000 лева.

През 2015 г. в програмата се включиха 25 организации, от които седем достигнаха до финала и представиха своите бизнес планове пред авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и потенциални инвеститори. Победителите – Фондация „Заслушай се“, София и Сдружение „Алтруист“, Варна, получиха награди в размер на 12 000 лева всяка. Журито даде допълнителна награда от 6 000 лв. на Фондация „Ръка за помощ“, Добрич.

Описание на програмата

Програмата за социално предприемачество съдържа следните три етапа:

  1. Първи етап – обучителни семинари.
  2. Втори етап – развиване на идеята и представянето й пред жури.
  3. Трети етап – подкрепа при стартиране на стопанската дейност.

Крайният срок за получаване на документите е 24 юни 2016 година.

За повече информация, моля посетете сайта trainings.bcnl.org.

Кой може да кандидатства?

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО, които:

  • съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани са преди 30 юни 2015 г.);
  • имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
  • имат годишни приходи над 10 000 лева за последната година (2015 г.) или повече от 20 000 лева за последните две години (2014 и 2015 г.).

В програмата може да се включат и организации, които са участвали в конкурса в предходни години, но не са получили награди.

Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си. Основен критерий ще бъде мисията на организацията и връзката между нея и предложената идея за развиване на стопанска дейност.

Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване (https://www.surveymonkey.com/r/SE_program2016) до 24 юни 2016.

Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация. Моля, бъдете кратки, ясни и конкретни, когато отговаряте на въпросите във формуляра – това ще ви даде по-голям шанс при кандидатстването!

Translate »