Отворено писмо в подкрепа на д-р Георги Кръстев

На 12 юли 2012 г., на редовна сесия на Общински съвет град Пловдив, беше отстранен д-р Георги Кръстев от поста му Управител на ДКЦ 1 ЕООД град Пловдив.

Национална пациентска организация е с отлични впечатления от д-р Кръстев и в съвместната ни работа той категорично е доказал качествата си на отличен специалист и мениджър, който неведнъж е демонстрирал социалната си отговорност към обществото.

Бихме желали да изразим несъгласие с част от мотивите за освобождаването на д-р Кръстев от длъжността управител на ДКЦ 1 град Пловдив, и по-конкретно отразената в медиите позиция на доц. Петко Недев – председател на Комисията по здравеопазване към Община Пловдив, че д-р Кръстев трябва да бъде освободен от заеманата от него длъжност, тъй като критикува здравната система и политика в България.

Ние от Национална пациентска организация смятаме, че здравето на хората няма политическа принадлежност и цвят, то има крещяща нужда от добри специалисти и мениджъри, неависимо от политическите им възгледи. Здравният сектор в България се нуждае от знаещи и можещи хора, какъвто е д-р Георги Кръстев. Считаме, че аргументите за отстраняването на един отличен мениджър и специалист, доказал качествата си през годините, не би следвало да се определят от политически фактори.

Ето защо Национална пациентска организация изразява подкрепата си към д-р Георги Кръстев и счита, че отстраняването му може да доведе само до негативи за българското общество и в частност – за българското здравеопазване.

С уважение,
Национална пациентска организация