В писмо до здравния министър, председателя на Комисията по здравеопазване в 47. НС, управителя на здравната каса, председателите на лекарския съюз и Държавната агенция за бежанците към МС, както и към изпълнителния директор на ИАЛ, Националната пациентска организация посочва:

"Бежанският поток неминуемо ще предизвика хуманитарни проблеми в страните, към които бежанците се насочват да търсят спасение от войната, от която бягат. За да не ескалира до хуманитарна криза, е необходимо неотложно да се предприемат необходимите стъпки за нейното овладяване и контролиране. Благодарение на навременното решение на Министерски съвет, публикувано на интернет страницата му на 28.02.2022 г., делегиращо правото на украинските граждани към момента на военна обстановка в Украйна да получат статут на бежанци в България, без да са изпълнени задължителните регулярни условия за това, в т.ч. и липса на международен паспорт, неимоверно се демонстрира адекватна политика и загриженост към преките потърпевши от хуманитарната криза. Това е една добра основа.

Видно от средствата за масова информация, влизането на бежанци в България става през граничните пунктове с Румъния, след което основно те се насочват към районите на Варна и Бургас, където хотелиери обявиха места за тяхното настаняване и по-малка част –  при роднини във вътрешността на страната.

За да могат украинските бежанци да използват предоставеното им от Българското правителство право за получаване на статут на бежанец по облекчена процедура, е необходимо същите да пътуват, доколкото ни е известно, до град София. За по-голямата част от тях това е невъзможно, тъй като не разполагат с необходимите средства за това. Дори и да имат средства в украинска банка, да не говорим за руска, те от България нямат достъп до тях.

Имайки предвид възрастовата хетерогенност на бежанската вълна от Украйна – жени, вкл. бременни, кърмачета, деца и възрастни, някои от които с хронични заболявания, за контрола на които е необходимо постоянно проследяване и използване на животоподдържащи и животоспасяващи лекарствени продукти, е необходимо възможно най-бързо здравната грижа за тях за бъде поета от българската здравна система. За да стане реалност това, всеки един от тях персонално трябва да получи статут на бежанец.

Предвид горното, предлагаме услугата получаване статут на бежанец да бъде достъпна, освен в София, и в градовете Варна и Бургас, а до получаване на статут на бежанец, тези хора да се обслужват, вкл. с всички видове ваксинации, от лечебните заведения и личните лекари като спешни пациенти или по друг, определен от НЗОК или държавата ред.

В тази връзка, ние предлагаме да бъде създадена система за достъпно и навременно  информиране на бежанците за наличните болнични звена и специалисти, за подробно разясняване на пътя за достъп до медикаменти и проследяването им, съгласно нормативния ред в България. Национална пациентска организация и членовете ѝ заявяват готовността си да сътрудничат на институциите по реализирането на подобна кампания, вкл. чрез информиране и предоставяне на контакти в България на партньорски организации в страната на военните действия.

Вероятно, институционалният капацитет не би успял да отговори на непредвидената нужда в кризисната ситуация, но въвличането на доброволци от населението, говорещи руски език и предварително обучени за кратко време, ще подпомогне институциите. Доброволците биха били от полза за достигането до по-голям брой бежанци,чрез ситуирането им на ГКПП, подпомагайки граничните власти.

Считаме, че всеобщите усилия и методичен подход в обезпечаване на здравна грижа за бежанците, сред които и немалко с хронични заболявания, допринасят в голяма степен за бързото и навременно интегриране със съответните положителни за бежанците и страната икономически и социални измерения.

Адресирането на необходимостта от специален ангажимент на държавите членки по отношение на бежанците, е поставено като приоритет и от част от членовете на Европейския парламент. Представител на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент поставя някои искания към ръководителите на Европейския съюз, сред които: незабавно увеличаване на спешната подкрепа за бежанците; активиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за предоставяне на медицинска помощ, медицински услуги и хуманитарна помощ на засегнатите страни; използване на гъвкавостта в рамките на Инструмента за спешна подкрепа за укрепване на доставките на рутинни ваксини и ваксини срещу COVID-19 на държавите, за предоставяне на здравни услуги на хора със съществуващи здравословни проблеми в страните, приемащи бежанци, включително държави извън ЕС и др.

Именно затова, ние от Национална пациентска организация, апелираме за мерки и действия по логистичното планиране и уведомяване на звената за доболнична и болнична помощ в близките до съответните ГКПП областни градове, както и за осигуряване на възможност всеки бежанец в тази ситуация да получи здравна грижа и необходимата терапия като здравноосигурен гражданин на Република България."