Откриване на Информационен център за правата на пациента в град Пловдив

В Центъра ще се приемат и обслужват сигнали, свързани с проблемите, с които най-често се сблъскват пациентите, като например: отказ или забавяне на лечение, нарушения от страна на лекари и болници, неправомерни искания на заплащане и др.

Участие в пресконференцията за представяне на проекта взеха:

  • Александър Константинов, замeстник-кмет „Общинска икономика, транспорт, екология и здравеопазване“, който представи досегашните съвместни дейности на община Пловдив в помощ и в полза на пациентите;
  • Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, който представи новооткрития Информационен център за правата на пациента в град Пловдив;
  • Евгения Адърска, зам.-председател на Национална пациентска организация, която представи начините, по които НПО може да съдейства на пациентите;
  • Тодор Петров, регионален представител на НПО за Пловдив, който ще обслужва Регионалния център за правата на пациента.
В новооткрития Информационен център на НПО в Пловдив ще се оказва съдействие на всички потърсили помощ пациенти. По поща, телефон, електронна поща или на място в центъра ще се приемат и обслужват сигнали, свързани с проблемите, с които най-често се сблъскват пациентите, като например: отказ или забавяне на лечение, нарушения от страна на лекари и болници, неправомерни искания на заплащане и др.

Информационният център за правата на пациента в град Пловдив се намира на адрес: ул. „Средец” № 68 (зад Стоматологичната поликлиника) и ще работи всеки делничен ден между 13:00-19:00 часа; тел. 032/ 941 679; email: plovdiv@npo.bg.

За разрешаването на постъпилите сигнали ще се търси колаборация с местните институции, а в случай, че проблемите не могат да се разрешат на местно ниво, сигналите ще се прехвърлят към националните институции: Агенция „Медицински одит”, Национална здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването.

След Пловдив, регионални информационни центрове на НПО ще бъдат открити и във Варна, Сливен, Ямбол, Благоевград, Силистра.