Откриват специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания

Специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания ще бъде официално открит на 8 ноември от 11.00 часа във Факултета по дентална медицина в Пловдив.
Стоматологичният кабинет е оборудван със специална платформа така, че да отговаря на приетите норми и изисквания в Европейския съюз за лечение на хора със специфични потребности, по-конкретно с трайни двигателни увреждания и придвижващи се с помощта на колички. Инициативата на ръководството на Факултета по дентална медицина, подкрепена от ректорското ръководство на МУ – Пловдив надгражда възможностите за практическо обучение на студентите за спецификата на лечението на такъв тип пациенти.
Във ФДМ – Пловдив се обучават на английски език над 480 граждани от европейски държави и 820 студенти на български език, като бъдещи дентални лекари те трябва да са подготвени адекватно да провеждат подобно специфично дентално лечение.
Средствата за изграждането и оборудването на кабинета са осигурени изцяло от МУ – Пловдив.
На откриването са поканени хора с увреждания, които се придвижват с помощни колички, и ще бъдат демонстрирани възможностите на денталния кабинет.

източник: zdrave.net