„Партньорство за здраве“ с трима заместник-председатели

По време на срещата бяха избрани тримата зам.-председатели на Партньорството:

За заместник-председател от квотата на представителите на съсловни организации, медицинската общност и организации на изпълнителите на медицинска помощ, бе избран бригаден генерал проф. д-р Николай Петров, ВМА (със 7 гласа);

– За заместник председател от квотата на представители на индустрията, бе избран г-н Деян Денев, ARPharm (с 10 гласа);

– За заместник председател от квотата на национално представените пациентски организации и други граждански организации, бе избрана д-р Надежда Тодоровска, БЧК (с 9 гласа)

По време на заседанието бе решено да се проведе първа среща на работна група „Реформи в организацията на здравеопазването“, която ще се състои на 15 май (петък) в сградата на Министерство на здравеопазването.
Представителите на работната групата ще имат възможност да обсъдят конкретиките по Проекта за закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, както и постъпилите предложения за изменения от другите партньори.