Пациентите намаляват, разходите за онкология се увеличават

Пациентите намаляват, а разходите за химиотерапия се увеличават. В същото време доставянето на комплексна грижа за хората с онкологични заболявания остава мит. Това показват анализът за 2018 г. на „Индекс на болниците“*. Той е направен на база данните на НЗОК за дейността на лечебните заведения в тази област през изминалата година.

Общо 42 болници и онкологични центрове са участвали в лечението на пациентите с онкологични заболявания. Химиотерапия се е извършвала  в 38 от тях срещу 41 през 2018 г. Пациентите, които с а преминали през химиотерапия са били 31022 срещу 31878 за предходната година. Броят на пациентите в тях варира от под 20 до над 1000. Една от причините за тази диспропорция е откриването на нови центрове, които тепърва ще привличат пациенти.

Въпреки минималното намаление на броя на лечебните заведения и на пациентите в тях, разходите на здравната каса за медикаменти са се увеличили. От 327 млн. лв. за 2018 г. те са достигнали 415.713 млн. лв. през миналата. Повишила се е и средната стойност на химиотерапията на пациент за годината – от 10 257 лв. през 2017 г. на 13 400 лв. през миналата година. Най-голяма разлика спрямо средната цена на химиотерапия отново е в онкохематологията. Така например в СБАЛХЗ средната стойност на терапията за година е била 22 222 лв.  С по-висок разход за химиотерапия от средния също така са КОЦ-Пловдив, УМБАЛ „Дева Мария“, УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“ и др. 

Продължава да се наблюдава и тенденцията за наличието на няколко пъти по-ниски курсове на лечение. Така например в УМБАЛ „Ст. Киркович“ в Ст. Загора средната стойност на терапията на пациент за година е 1468 лв., а в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – 5334 лв. На 822 лв. възлиза  средната цена на опаковка, която е била използвана за химиотерапия през миналата година, като броят на употребените  флакони е 505 334. Причините за увеличаването на разходите за химиотерапия са различни. Една от основните е навлизането на нови терапии, които повишават себестойността на терапията. Успоредно с това обаче продължават да съществуват и редица нерешени проблеми, които според специалистите немотивирано повишават разходите. Сред тях са остатъчните количества при химиотерапия, които се изхвърлят от лечебните заведения, съмненията доколко се извършва генетично типизиране при назначаването на персонализирани терапии и се спазват фармакотерапевтичните ръководства.

Почти без промяна е картината в страната при лъчелечението. През изминалата година от всички 42 лечебни заведения този вид терапия осъществяват 20 срещу 21 през 2017 г. Броят на пациентите, които са се получили лъчетерапия през 2018 г. са били 15 204 срещу 15 601 през предходната година.

Повишава се оказването на последващо наблюдение на пациентите. От 30 броят на лечебните заведения, които осъществяват тази услуга за година нараства на 33. Пациентите, които са  били наблюдавани в тях пък достига 74 587.

За съжаление няма подобно положително развитие при палиативните грижи, които формират последната част от комплексната услуга при онкологичните заболявания. Едва 2 151 души са получили палиативни грижи, платени от здравната каса през миналата година срещу 2 181 през 2017 г. Броят на лечебните заведения, които са предоставяли услугата през миналата година е бил 19 срещу 20 през 2017 г. Реално обаче са функционирали още по-малко лечебни заведения, защото в 10 от тях за цялата година са били обгрижени по-малко от 50 пациенти, а ежегодно нужда от подобни услуги в страната имат над 17 000 души.

„Индекс на болниците“ е съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл“ и специализирания сайт clinica.bg. Той бе създаден през миналата година. Целта му е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социално значими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.

Ето къде и колко пациенти са се лекували по данни на НЗОК.

БолницаПациенти на химиотерапияПациенти на лъчелечениеДиспансеризирани пациентиПациенти, преминали
палиативни грижи
Стойност на лекарствата
1. СБАЛ“Св. Мина“, Благоевград 
 675 
 269 
 2554 
 5 
 4.404 млн. 
 2 УМБАЛ „Дева Мария“, Бургас
 279 
 0 
 49 
 0 4.701 млн. 
 3. 
 КОЦ-Бургас 
 1209 
 963 
 5074 
 194 
 19.116 млн.
 4. 
 УМБАЛ „Св.  Марина“, Варна 
 1744 
 490 
 1839 
 386 
 24.752 млн.
 5. 
 СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов“, Варна 
 1342 
 746 
 6339 
 257 
 14.140 млн.
 6. 
 КОЦ-Велико Търново 
 646 
 508 
 3777 45 6.220 млн. 
 7. 
 МБАЛ „Христо Ботев“, Враца 
 18 
 0 0 0 12.355 хил. 
 8. 
 КОЦ-Враца 
 984 
 1033 2179 
 388 6.932 млн. 
 9. 
 МБАЛ „Д-р Тота Венковa“, Габрово 
 356 
 0 
 1006 
 46 
 1.899 млн. 
 10.
 МБАЛ-Добрич 
 186 
 0 0 63 
 1.610 млн. 
 11.
 МБАЛ „Д-р Никола Василев“, Кюстендил 
 0 0 0 55 0
 12.
 МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“, Лом
 0 0 0 145 0
 13. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“, Монтана 
 0 0 0 8 0
 14. МБАЛ „Уни Хоспитал“,  Пазарджик 
 662 
 491 
 84 
 0 11.539 млн.
 15.
 УМБАЛ-Плевен 1424 
 635 
 2397 
 0 19.464 млн.
16. 
 МБАЛ-„Авис Медика“, Плевен 
 261 
 0 0 0 2.594 млн. 
 17.
 УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив 
 1500 
 1037 
 546 
 0 20.219 млн.
 18.
 УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив 
 487 
 0 393 
 0 5.655 млн. 
 19.
 МБАЛ „Онко Централ Хоспитал“, Пловдив 
 841 
 0 1527 
 0 9.832 млн. 
 20.
 КОЦ-Пловдив 
 2219 
 847 
 10 985 
 0 35.962 млн.
 21.
 МБАЛ „Паркхоспитал“, Пловдив 
 334 
 0 250 0 3.613 млн. 
 22. КОЦ-Русе 
 958 
 651 
 5505 
 258 
 13. 951 млн. 
 23.
 ИСУЛ-София 
 871 
 705 
 1016 
 0 9.586 млн. 
 24.
 УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София 
 1453 
 439 
 81 
 0 15.205 млн.
 25.
 Пета МБАЛ-София 
 0 0 0 10 
 0
 26.
 УМБАЛ „Александровска“, София  
 264 
 0 71 0 4.898 млн. 
 27.
 МБАЛ-„Св. София“, София 
 5 0 4 0 63.605 хил. 
 28.
 „Аджибадем Сити Kлиник, Токуда“, София 
 1113 
 724 
 386 
 0 14.846 млн.
 29.
 МБАЛ-„Сердика“, София 
 1137 
 0 710 
 41 
 20.723 млн.
 30.
 УМБАЛ- „Софиямед“, София 
 661 
 0 217 
 0 8.885 млн. 
 31,
 УМБАЛ-„Аджибадем Сити Kлиник“, София 
 1478 
 1140 
 1645 
 0 25.390 млн.
 32.
 МБАЛ-„Надежда“, София 
 1018 
 0 
 819 
 0 17.224 млн.
 33. СБАЛ-„Йоан Павел“, София 
 69 
 0 
 0 0 684.662 хил. 
 34.
 СБАЛХЗ-София 
942  
 0 781 
 0 20.934 млн.
 35.
 СБАЛОЗ-София 
 912 
 206 
 7582 
 0 15.761 млн.
 36.
 УСБАЛО-София 
 1264 
 2029 
 0 0 12. 931 млн. 
 37.
 ВМА-София 
 563 
 0 393 1 9.221 млн. 
 38.
 СБАЛОЗ-София-област 
 463 
 0 2802 
 7 5.196 млн. 
 39.
 УМБАЛ „Ст. Киркович“, Стара Загора 
 110 
 0 11 0161. 514 хил. 
 40.
 КОЦ-Стара Загора 
 1251 
 828 
 6155 
 4 13. 742 млн. 
 41.
 СБАЛО-Хасково 
 564 
 478 
 1680 
 2 5.124 млн. 
 42.
 КОЦ-Шумен 
 759 
 985 
 5730 
 236 
 8.392 млн. 
 ОБЩО: 31 022
 15 204 
 74 587 
 2 151 
 415.713 млн. лв. 
 Източник: НЗОК

Източник: https://clinica.bg/