Пациенти, институции и експерти се обединяват около необходимостта да се търсят решения, които да гарантират здравна сигурност на българския пациент

VII Национален конгрес на пациентските организации стартира днес

VII-ят Национален конгрес на пациентските организации стартира днес, 26 октомври, в София. Поздравителни адреси по повод събитието отправиха Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Български лекарски съюз (БЛС), Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Български червен кръст (БЧК). Д-р Станимир Хасърджиев откри Конгреса и приветства гостите: 150 души, представители на пациентски организации от цялата страна, съсловните организации, институции, индустрията и медиите, здравни специалисти.

С видео обръщение г-н Филип Домански, представител на Европейската комисия от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ поздрави гостите на Конгреса и каза, че българското здравеопазване е изправено пред редица предизвикателства, свързани с подобряване достъпа до здравеопазване, с необходимостта от повишаване на ефективността в системата и с намаляване на текучеството на кадрите. Той постави особен акцент върху необходимостта от намаляване на доплащането от джоба на пациентите.

Събитието стартира с дискусионен панел на тема: „Здравноосигурителният модел в България – стъпки в правилната посока към здравеопазване, основано на стойността“. В него се включиха д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание, доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация за България, д-р Надежда Тодоровска, заместник-председател на БЧК, г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи, д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС и Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество в БАПЗГ.

Д-р Дариткова поздрави организаторите за положените усилия през годините, като подчерта, че активната позиция на пациентските организации, които са безпристрастни, са гарант за една добра реакция в системата на здравеопазването и трябва да бъдат коректив на всички в системата. Тя поздрави Национална пациентска организация (НПО) за подновената национална представителност и подчерта, че е необходимо говорителите на пациентите да са легитимни, да подхождат отговорно и да имат коректен изказ и позитивни послания към обществото.

Доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация, подчерта, че това, което липсва в България, е добър контрол на разходите и ефективното им разходване, основна причина за което  е скъсаната връзка между превенция, диагностика, лечение и последващо проследяване.

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-председател на БЧК, допълни, че когато се говори за превенция, трябва да се обърне внимание на интегрираните здравни социални услуги, които са незаменими за малките населени места, тъй като долекуването и дългосрочната грижа не са добре развити в България. Тя подчерта, че са необходими нови ефективни форми за предоставяне на здравни грижи и услуги, за да могат да се покрият нуждите на всички пациенти.

Г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи, обърна внимание на нуждата от консенсус, свързан с финансирането, по следните три точки: 1. Подобрен контрол на разходването на средства; 2. Прозрачност, която единната електронна система може да осигури; 3. Истинско остойностяване на услугите в системата на здравеопазването. Тя подчерта, че независимо коя от предложените идеи за здравноосигурителен модел бъде разработена, това, което задължително трябва да бъде изпълнено, е строга държавна регулация, контрол на работата и гарантиране на солидарния принцип.

Д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС, допълни, че българският лекар и пациентът са „едно цяло“ и не могат да съществуват един без друг. Тя призова, въпреки проблемите в системата, всички пациенти да имат хуманност и уважение към лекарите, да не се обръщат срещу лекарите, които се съобразяват с правилата на системата.

Г-жа Петя Недкова, представител на БАПЗГ, подчерта, че трябва да има стандарти за качество, както и квалификация на персонала, които да са ясно разписани и пациентите да ги изискват, за да може да се получи комплексно и качествено обслужване.

В рамките на дискусионния панел се засегнаха и следните акценти: липсата на единна здравна информационна система, която би могла да елиминира голяма част от съществуващите проблеми в момента; ролята на общественото здравеопазване и значимостта на профилактиката на хроничните незаразни болести; изграждане на поведение, насочено към водене на здравословен начин на живот.

Всички участници в дискусията за здравното осигуряване в България се обединиха около идеята, че независимо от това какъв здравноосигурителен модел бъде избран, важно е да бъде запазен солидарният принцип, който да гарантира достъп на всички български пациенти, както и да се изработят механизми, чрез които да бъде намален процентът на доплащане от пациентите и ще се осъществява по-добър контрол на разходваните средства. Не на последно място, следва да се осигури и сигурност на работещите в системата на здравеопазването в България.

VII-ят Национален конгрес на пациентските организации продължава темата за електронното здравеопазване, значението на националните програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, употребата на биоподобните и генерични продукти и др.

През втория ден (27 октомври – събота) ще бъде гласуван меморандум от всички участници, в който ще бъдат изведени исканията на пациентите, насочени към гарантиране на достъпа на всички лица до качествени здравни грижи.  Документът ще бъде разпространен до всички медии, институции и политически партии.

Спонсори и партньори на събитието: