Пациентската удовлетвореност беше тема на семинар за медии в Стара Загора

Стартира онлайн платформа за пациентска удовлетвореност „Здравен отзив“Национална пациентска организация демонстрира онлайн платформа за пациентска удовлетвореност www.zdravenotziv.bg. Порталът бе представен по време на семинар за здравни журналисти на тема „Достъп до качествени здравни грижи и пациентската удовлетвореност: предизвикателства, перспективи и добри практики“, който се проведе на 15 октомври в Стара Загора. Организатор на събитието беше НПО в партньорство с болница „Тракия“

Участие като лектори в семинара взеха проф. д-р Златица Петрова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (ИАМО), главният секретар на ИАМО Димитър Евлогиев, Мартин Банков – гл. експерт в дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“ към НЗОК, председателят на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и д-р Иван Вецев, експерт „Достъп до лечение“ към НПО. В семинара се включиха и представители на над 20 български медии.
Платформата „Здравен отзив“ е сред най-новите дългосрочни инициативи на НПО и беше представена от д-р Станимир Хасърджиев в контекста на темата за пациентската удовлетвореност и институционалните мерки за контрол върху качеството на предоставяните медицински услуги. Основна задача на портала е да улесни пациентите в диалога им със здравните институции, давайки възможност за подаване на сигнали онлайн. Порталът ще се стреми да покаже и добрите примери за професионализъм и хуманност чрез функцията за изпращане на благодарствени писма към медицински служители. При постъпване на даден пациентски сигнал той ще бъде пренасочван по компетентност към съответната институция, като всеки потребител на платформата ще има възможност да следи статуса по своя случай в персонален профил в сайта. По отношение публичността на сигналите д-р Хасърджиев поясни следното:

„Подаването на сигнали в „Здравен отзив“ не е анонимно, тъй като институциите не разглеждат анонимни сигнали, но изключително важно е да отбележим, че в платформата личните данни на пациентите няма да бъдат публикувани, видими ще бъдат единствено резюмета на приключилите сигнали, както и резултатите от проведените проверки.“

С тази инициатива НПО цели да спомогне за изработването на обективна оценка на пациентската удовлетвореност и за подобряване качеството на системата на здравеопазването в България.

Освен портала „Здравен отзив“, във фокуса на медийния семинар бе и институционалната гледна точка спрямо контрола върху качеството на медицинското обслужване. Проф. д-р Златица Петрова очерта основните аспекти в дейността на ИА „Медицински одит“, като представи обобщени данни за постъпилите в периода януари 2015 – юни 2016 г. жалби и сигнали – общо 1027, и за извършените по тях проверки от страна на агенцията. Темата за пациентските сигнали бе допълнена от д-р Иван Вецев, който изнесе информация за постъпилите в последните 3 години жалби в Национална пациентска организация. Презентацията на д-р Вецев е достъпна онлайн тук.

Гл. експерт Мартин Банков насочи вниманието към регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнители на медицинска помощ, или т.нар. „пръстова идентификация“. Г-н Банков представи мобилното приложение, което НЗОК ще внедри с цел осигуряване на достъп до информация и осъществяване на активен мониторинг от страна на българските граждани върху извършваните от НЗОК здравноосигурителни плащания. Приложението ще може да се инсталира напълно безплатно от всички граждани и чрез него ще могат да се подават сигнали за нарушения.

По думите на експерта до момента по-малко от 100 души в цялата страна са отказали регистрация чрез „пръстова идентификация“, като основните проблеми при регистрация досега са били предимно организационни. Въвеждането на системата за „пръстова идентификация“ от месец ноември т.г. става задължителна за всички болници.

По време на семинара се наблегна и върху факта, че качеството на извършените медицински услуги не винаги е обвързано с доплащане от страна на пациентите, като беше даден положителният пример на болница „Тракия“ в Стара Загора. „Лечебното заведение е изключително модерно, с нова апаратура и добри специалисти, отговаря на всички изисквания и стандарти, а същевременно средното доплащане в болницата възлиза на около 250 лв., като за много от извършваните процедури не се налага никакво доплащане от страна на пациентите“, уточниха от болницата.