Пациентските организации сезираха българските евродепутати и Европейската комисия по проблемите на пациентите в България

На 7 февруари 2014 г. в пресклуб БТА се състоя пресконференция на Федерация Български пациентски форум и Национална пациентска организация, две от национално представителните организации за защита правата на пациентите в България, във връзка с изготвено и пуснато от тях официално писмо до българските евродепутати и Европейската комисия. Писмото алармира представителите ни в Брюксел за кризисната ситуация, в която се намира здравеопазването у нас. Причина за преминаването към подобни действия са ежедневните примери за лишаване на пациенти от достъп до терапии, политиката на Министерството на здравеопазването, създаваща предпоставки за задълбочаване на проблемите и нежеланието за вслушване в сигналите на пациентското движение.

След неколкократни опити за диалог с институциите в държавата, както и като резултат от продължаващото влошаване на качеството на здравеопазването, пациентите се обединиха около мотиви, с които да се обърнат към представителите на България в Европейския парламент.
В писмото се предоставят данни както за демографския срив в страната и бедността, така и за парадоксалния факт, че въпреки че България е най-бедната държава в ЕС, нейните граждани плащат най-много от собствения си джоб за здравеопазване. В същото време достъпът до ефективно лечение става все по-труден поради различни причини: твърде голям брой болнични заведения в големите градове и липса на квалифицирана медицинска помощ в по-малките населени места; нефункционираща спешна медицинска помощ; непрекъснато изтичане на лекари в чужбина, поради твърде ниското заплащане на труда; липса на регистри за ключови социално-значими заболявания, както и липса на електронно здравеопазване, които да гарантират и осигурят качествен контрол и проследяване на лечението на пациентите и съобразното разходване на средствата и др.
Пациентите алармираха и за продължаващото безхаберие от страна на политиците, неглижиращи проблемите като: най-нисък бюджет за здравеопазване в ЕС; липса на мерки за подобряване събираемостта на здравните вноски, които да постъпват в бюджета за здравеопазване; ограничаване ролята на пациентите при вземането на решения и оказване на контрол върху обществените средства.
Пациентите призоваха представителите на българските граждани в Европейския парламент да реагират и своевременно да вземат мерки за справяне с проблемите.