Пациентски форум събра в Пловдив организации от цяла България по проект „Среда отвътре навън“

В Пловдив стартира двудневният Национален форум „Организационно развитие и укрепване на Национална пациентска организация“. Събитието стартира с пресконференция на тема: „Значимост на подобряването на организационното развитие и укрепване на пациентските организации в България“.

Участие в пресконференцията взеха д-р Станимир Хасърджиев – председател на Национална пациентска организация; г-н Милен Чавров – зам.-председател на Национална пациентска организация; г-жа Ирина Симитчиева – председател на Сдружение „Сили имам да се боря“ – участник в проекта; г-жа Елисавета Котова – председател на Национална асоциация на децата и младите хора с диабет и представител на НПО за област Пловдив.

По време на медийното събитие бяха представени постигнатите резултати от реализирания проект „Среда отвътре навън“, който стартира през февруари 2014 г. и чийто край отбелязва форумът „Организационно развитие и укрепване на Национална пациентска организация“.

През последната година, в рамките на проекта, бяха реализирани следните активности: извършване на оценка на организационния капацитет на НПО и нейни организации членки, изготвяне на препоръчки и указания за подобряване на работата, разработване и изпълнение на обучителни програми по тематичните области: застъпничество, доброволчество, комуникации, проекти, фондонабиране и конфликти.
В рамките на проекта бяха проведени осем двудневни обучения в различни градове, в които се включиха 138 представители на 28 организации членки на НПО. Беше апробирана Методология и Рамка за оценка на капацитет на организациите, беше разработен и Инструмент за последващо проследяване на въздействието от проекта.
Според г-н Милен Чавров, ресорен член на УС на НПО в направление „Членство и регионални структури“, проектът е оказал „огромен ефект върху повишаването на капацитета на членските структури на НПО, което е от изключително значение за постигане на силно пациентско движение в страната.“
Пример за успеха на програмата представи председателят на онкологичното Сдружение „Сили имам да се боря“ и участник в проекта – Ирина Симитчиева, която заяви, че нейната организация вече прилага на практика наученото по време на обученията, като посочи като пряк резултат от тях новосъздадените партньорства на Организацията с кметовете на Ихтиман, Самоков и Елин Пелин. Благодарение на наученото, Сдружението е подобрило комуникацията си с местните медии и е успяло да привлече множество доброволци към Организацията.