Председателят на УС на Българската асоциация за закрила на пациентите адв. Пламен Таушанов ще е новият представител на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК, съобщи БНР.

Той беше излъчен от представителните организации за защита правата на пациентите в здравеопазването след общо заседание.

Решението е взето на 16 май 2023 г. след заседание на двете национално представителни организации – Българска асоциация за закрила на пациентите и Сдружение за развитие на българското здравеопазване.

Той заема мястото на адвокат Андрей Дамянов от НПО.