Национална пациентска организация подкрепя усилията на българските институции да подпомогнат украинските граждани, които към момента на военна обстановка в Украйна са потърсили убежище на територията на Република България.

През последните месеци здравната ни система и с особена сила пациентските организации и гражданският сектор откликнаха на множество пациентски нужди на украински граждани, нуждаещи се от подкрепа в трудния за тях момент. При много от случаите, пациентските организации реагираха изключително адекватно, бързо и в някои от случаите дори за собствена сметка, с цел пълно обезпечаване на появилите се нужди. Това се наложи, поради факта че възрастовата хетерогенност на бежанската вълна от Украйна – жени, вкл. бременни, кърмачета, деца и възрастни, някои от които с хронични заболявания, наложи осигуряване на по-специфична грижа и в някои от случаите специфични медикаменти.

Държавата ни успя в голяма степен да гарантира достъпа на тези граждани до специалисти и до здравна грижа, в контекста на поетия специален ангажимент на държавите членки на ЕС по отношение на бежанците, което е поставено като приоритет сред голяма част от европейската общност.

Ние, като пациентска организация продължаваме и ще продължим да подкрепяме подобни усилия, когато се касае за достъп на пациентите до здравеопазване. Въпреки това, подчертаваме, че правото на  достъп до здравеопазване, трябва да е в еднаква степен достъпно както за чуждестранни граждани, така и за здравноосигурени български граждани.

Именно затова, призоваваме всеки гражданин, който е станал свидетел и има информация за случай на лечение в България на чуждестранен гражданин от страна извън ЕС, което не е достъпно за здравноосигурените български граждани, да подаде сигнал на линията на Национална пациентска организация (0700 10 515), като анонимността му ще бъде гарантирана. Цялата събрана информация ще бъде предадена до отговорните институции, които да направят проверка и да наложат при необходимост съответните санкции.

По този начин ще се гарантира правото на всеки български гражданин да получи здравеопазване, наравно с всички граждани на ЕС.