Политици, специалисти и пациенти се обединиха около нуждата от въвеждане и изпълнение на проекта за национална програма програма за борба с вирусните хепатити в България

На 5 март 2015 г., по инициатива на Комисия по здравеопазването към 43-то Народно събрание, Българската асоциация за изучаване на черния дроб и Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”, се проведе кръгла маса на тема „Хепатитът: скрита епидемия или решим проблем?“ – Европейският контекст и значимост на въвеждането на Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в България.

Събитието премина под патронажа на д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването, а сред специалните гости бяха г-н Кристиан Бушой – представител на Република Румъния в Европейския парламент (ЕП) и председател на групата „Приятели на черния дроб“ в ЕП и г-н Андрей Ковачев – член на ЕП и съпредседател на „Група на евродепутатите, които ще работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествени медицински грижи“. От името на Министерство на здравеопазването участие взе д-р Адам Персенски, зам.-министър на здравеопазването, както и д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор на Република България. Сред участниците имаше представители на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Национална здравноосигурителна каса, Национален център по заразни и паразитни болести, специалисти гастроентеролози и инфекционисти, представители на пациентски и съсловни организации, фармацевтичната индустрия и медиите.
В рамките на кръглата маса беше обсъден разработеният проект за Национална програма за профилактика, скрининг, ранна диагностика и лечение на вирусните хепатити в България, като участниците се обединиха около идеята за приемане и изпълнение на програмата. На събитието беше представен и проектът за Национален регистър на пациентите, лекуващи се от вирусни хепатити в страната, който ще даде възможност за по-добро и навременно проследяване на лечението на пациентите.
На кръглата маса беше повдигнат и въпросът за необходимостта от осигуряване на бърз достъп до иновативни терапии за лечение на вирусните хепатити, според утвърдените ръководства за лечение в Европейския съюз.

Участниците в Кръглата маса се обединиха около следното:

• Приемане, въвеждане и изпълнение на проекта за Национална програма за профилактика, скрининг, ранна диагностика и лечение на вирусните хепатити в България.
• Осигуряване на необходимите средства за изпълнение на заложените по Програмата дейности, както и за осигуряването на съвременни терапии за пациентите, страдащи от вирусни хепатити.
• Създаване на ефективни механизми за мониторинг по изпълнението на целите на Националната програма, от страна на законодателната и изпълнителната власт и пациентските организации.
• Предприемане на допълнителни мерки, които да ограничат разпространението на заболяването в България и последствията от него, като усъвършенстване на Имунизационния календар на Република България; въвеждане на достъпни скринингови изследвания, както за медицинските специалисти, така и за определени рискови групи; разработване на програми за повишаване информираността на населението относно чернодробните заболявания.
• Отчитайки дългосрочните ползи за здравната и социалната система, да се осигури бърз достъп до най-съвременните терапии за лечение на вирусните хепатити, съгласно националната нормативна уредба.

Пълният текст на меморандума от кръглата маса може да прочетете на интернет страницата на Народното събрание www.parliament.bg, както и на сайта на Националното сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ www.hepasist.org.