Постановление на Министерски съвет за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“ бе обнародвано в Държавен вестник

В брой 46 на Държавен вестник от дата 23.06.2015 г. бе обнародвано Постановление № 151 от 15 юни 2015 г. на МС за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“.

„Партньорството“ е консултативен орган на Министерския съвет за координация и сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и подобряване на достъпа до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ и здравни услуги за гражданите, както и за подобряване на качеството на живота с оглед повишаване на годините живот в добро здраве.

Брой 46 на Държавен вестник и целия текст на документа ще откриете тук.