Старт на кампанията „Редките са част от нас“ за отбелязване на Световния ден на редките болести 2023 г.

На 26 февруари (неделя) от 11:00 ч., за втора поредна година, като част от дейностите по отбелязване на Световния ден на редките болести, ще се проведат походи в градовете София, Варна и Плевен. Инициативата се организира от членовете на секция „Редки болести и трансплантации“ към Национална пациентска организация и преминава под патронажа на г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България.

Точните маршрути на походите са както следва: • София: Начална точка – вход на парк Борисова градина (до езерото Ариана) и крайна точка – Езерото с лилиите в парка; • Варна: Начална точка – сградата на Община Варна и крайна точна – входа на Морска градина (Фестивален и конгресен център); • Плевен: Начална точка – Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ и крайна точка – Площад „Възраждане“.

 

Походите ще обединят хора с редки болести, техни близки и приятели, както и такива, които ежедневно полагат усилия и грижи, за да направят ежедневието на тези пациенти пълноценно и достойно.

Инициативата цели да привлече общественото и институционално внимание към нуждите и проблемите на хората с редки болести и да постави в дневния ред на обществото необходимостта от създаване и финансово обезпечаване на Национална стратегия за диагностиката, лечение, грижи и достъп на пациентите с редки заболявания до съвременни и иновативни терапии.

„Бихме искали промяната в средата за хората с редки болести в България да се случва успоредно с променящата се международна рамка в тяхна полза, тъй като редките болести следва да бъдат основен приоритет на националната здравна система. В тази връзка е необходима неотложна промяна в Наредба №16 за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания.“, казва Наталия Маева, председател на секция „Редки болести и трансплантации“ към Национална пациентска организация.

 

Включете се и Вие!

  Допълнителна информация

Световният ден на редките болести се отбелязва от 2008 г. по инициатива на Европейската асоциация по редки болести (EURODIS) и Канадската асоциация за редки болести.

Целта на подобна инициатива е предприемането на адекватни действия за създаването на политики, които подобряват превенцията, ранната и точна диагностика, равния достъп до висококачествени здравни и социални услуги. Друга важна цел на тези инициативи е акцентирането върху необходимостта от научноизследователска дейност и иновативни терапевтични решения, които да достигат бързо до пациентите в отделните страни. Същевременно е от изключително значение да се гарантира и достъпа до рехабилитация и холистични грижи, образование и трудова заетост, в контекста на това, че всички те са важни елементи от „пътешествието на редкия пациент“, което значително ще подобри качеството на живот и интегрирането му обществото и на пазара на труда.

Статистика показва, че над 300 милиона души по света живеят с рядко заболяване. Има над 6000 идентифицирани редки заболявания, които в момента засягат 5% от световното население. В България, близо 370 000 души се нуждаят от изграждането на една по-добра и солидарна социална и трудова среда за тях, давайки гласност на трудностите, пред които са изправени и повишавайки информираността в България с какво могат да бъдат полезни различните редки болести за обществото, за да покажем, че тези пациенти могат са равноправни членове на обществото и не следва да бъдат третирани различно. Първата стъпка е неотложна

Повече информация за походите: Наталия Маева – председател на секция „Редки болести и трансплантации“– 0877 77 38 87 Ирена Нешовска – председател на Фондация „Миастения гравис“ - 0899 868 060