Пациенти с ограничен достъп до здравеопазване в област Сливен бяха мотивирани да преминат профилактични прегледи благодарение на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. В рамките на проекта, в сътрудничество със сдружение „Жажда за живот“, беше организирана разяснителна кампания сред ромското население за значението на профилактичните прегледи, имунизациите, здравословното хранене и отглеждане на децата.

Друга основна цел на кампанията беше здравно неосигурени хора от ромски произход да научат за организираните на територията на областта профилактични прегледи с мобилни кабинети и да се включат в тях. Те бяха осъществени в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването като част от дейностите по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г. и Националния план за действие по нея 2022 – 2023 г.

Прегледите бяха насочени към здравно неосигурени хора от ромски произход и такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от областта. На пациентите беше предоставена възможност да преминат акушеро-гинекологични и педиатрични профилактични прегледи, както и образни изследвания.

При осъществените беседи за популяризиране на профилактичните прегледи и ползите от тях са обхванати над 200 души  в кв. Надежда (гр. Сливен), гр. Твърдица, с. Горно Александрово, с Боров дол, с. Оризари, гр. Шивачево, с. Сборище, с. Сотиря и с. Селиминово.

Дейностите по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ на територията на област Сливен са в резултат на идентифицираните проблеми в Регионалната застъпническа карта. Тя е публикувана в сайта на проекта, който се изпълнява от Националната пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България.