Приеха критериите за университетски болници

Само болници, които реално са обвързани с университет и в които се обучават студенти, специализанти и докторанти, ще бъдат определяни като университетски. Такива ще са и структури, в които се осъществява научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения. Това реши Министерски съвет с приемането на Наредба за критериите за определяне на университетски болници.

Целта е да има ясни правила, на базата на които да се определи точно кои лечебни заведения или техни клиники и отделения, имат правата на университетска болница. От МС уточняват, че са заложени обективни изисквания, които показват обвързаността на съответната болница или клиника с обучението на студенти и специализанти, и с осъществяването на научна дейност.

Един от критериите е определен минимален процент от лекарския състав да са хабилитирани преподаватели. Във варианта, който предложи за обсъждане МЗ беше записано, че ще се изисква поне 30% от лекарите на трудов договор в една болница да са с академична длъжност, за да може тя да получи право да обучава студенти по медицина. Тези с титли „доцент“ или „професор“ пък трябва да са поне 20% от всички хабилитирани медици. Дали тези текстове се запазват след приемането на документа от МС, не става ясно.

Другият критерий, който е гласувало правителството предвижда през последните 2 години определен процент от студентите да са провеждали практическата си подготовка в съответната болницата. Ще се взима предвид също и какъв процент от лекарските длъжности са за специализанти и докторанти, които провеждат обучението и изследователската си дейност в лечебното заведение.

Произвеждането на болниците в университетски се прави от Министерски съвет по предложение на здравния министър, след искане от съответния ректор на висшето училище. Досега критeриите за университетски болници бяха заложени в изискванията за акредитация на болниците и не бяха толкова точни. Това даваше възможност на почти всеки желаещ да направи лечебното си заведение база за обучение на медици, без да е ясно дали то има нужния потенциал. Очаква се с промените да се сложи край на тази порочна практика.

Източник: www.clinica.bg