Проблеми в лекарствената политика обсъдиха представители на НЗОК с пациентски организации

Проведе се среща между НЗОК и Националната пациентска организация (НПО). На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с реимбурсирането на медикаменти за определени заболявания, както и предписването и отпускането на лекарства, заплащани от НЗОК.

На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с реимбурсирането на медикаменти за определени заболявания, както и предписването и отпускането на лекарства, заплащани от НЗОК. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че пациентските организации трябва да бъдат активен партньор в лекарствената политика, като представят свои предложения за оптимизиране на разходите за лекарства на институцията. Това ще помогне да бъде намерен баланс между потребностите от лечение на пациентите и финансовите възможности на НЗОК.

Стартиран беше анализ на разходите по отделните групи продукти по заболявания в отделните региони на страната. На база на този анализ НПО и НЗОК ще излязат с конкретни резултати и предложения, които ще бъдат подложени на широка публична дискусия.

НЗОК като обществен фонд ще продължи да разчита на диалога с пациентите, за да бъде постигнато оптимално разпределяне на средствата от бюджета на НЗОК за лечение на всяка диагноза. НЗОК ще продължи съвместната работа с пациентите и по други социалнозначими проблеми.