Проведе се обществен дебат на тема здравеопазване с кандидати за евродепутати

Дебатът се организира по инициатива на Национална пациентска организация и Български лекарски съюз и беше посветен на създадения от Европейски пациентски форум манифест, прокламиращ идеята за по-широко и ангажирано включване на пациентите в политиката на новия Европейски парламент и поставяне на темата „Здравеопазване” като приоритетна за институцията.

В рамките на дебата взеха участие: д-р Антония Първанова, кандидат за евродепутат от Коалиция Обединени Демократи; д-р Андрей Ковачев, кандидат за евродепутат от ПП ГЕРБ и д-р Драгош Методиев, кандидат за евродепутат от листата на Движение „Алтернатива за българско възраждане” (АБВ).

В рамките на дебата се откроиха следните приоритетни теми, по които всички участници бяха единодушни, че трябва да се работи в следващия Европейски парламент: темата „Здравеопазване” да бъде поставена като приоритетна в дневния ред на новия Европейски парламент; по-широко и ефективно включване на пациенти и експерти в изграждането на политики и стратегии за здравеопазването; подкрепа и участие на всички нива в инициативи за осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване за всички европейски граждани ; създаване на Комисия по здравеопазването към ЕП, която да обсъжда и интегрира проблемите и постиженията на всички страни членки на ЕС.

За участие в събитието бяха поканени също така и следните политически партии и сформирования – Българска социалистическа партия, Движение за права и свободи, Коалиция „КОД”, Коалиция „Реформаторски блок”, ПП „Атака” и ПП „България без цензура”.

Общественият дебат по здравеопазване целеше да стимулира кандидатите за евродепутати да дадат становищата си по следните 3 теми, които са заложени в създадения от Европейски пациентски форум манифест:

1. Как бихте поставили темата „Здравеопазване” като приоритет в следващия Европейски парламент? Как бихте подкрепили и взели участие в европейски инициативи за осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване за всички европейски граждани?

2. Смятате ли, че гледната точка на пациентите и здравните експерти има значение в разработването на здравни политики? По какъв начин бихте се ангажирали в реализирането на стратегия за овластяване на пациентите и здравните експерти, която да включва план за подобряване на здравната култура и предоставяне на информация относно всички аспекти на здравните грижи?

3. Какви мерки за включване на пациентите и здравните експерти в политиките на Европейския съюз бихте предприели, така че да бъде взета под внимание тяхната гледна точка и да бъдат защитени техните права?

Модератори на събитието бяха д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС ид-р Станимир Хасърджиев, председател на УС на Национална пациентска организация. Събитието беше излъчвано директно онлайн на сайта, като запис на събитието ще бъде качен на сайтовете на БЛС и на специално създадения за събитието сайт www.manifest.npo.bg, на който ще се публикува информация за Обществения дебат и резюмираните позиции на участниците в дебата.