150 пациентски лидери, представители на съсловните организации и здравни експерти взеха участие в III Национален конгрес на пациентските организации


В периода 11-13 октомври 2013 г., в Боровец се проведе III Национален конгрес на пациентските организации. Събитието стартира с приветствени речи от представители на съсловните организации – Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и други есперти.

Специален гост на Конгреса беше д-р Нигяр Джафер, председател на Комисия по здравеопазването към Народното събрание, която приветства организаторите и участниците. Д-р Джафер отбеляза като успех все по-голямата роля на пациентите при вземането на решения по важните проблеми в системата на здравеопазването.

От името на Комисия по здравеопазването към НС д-р Джафер изказа готовността си да приеме гласуваната от участниците в Конгреса Резолюция, засягаща бюджета за здравеопазване, Националната здравна стратегия, както и участието на пациентите във формирането на здравната политика на държавата.

Сред присъстващите официални гости на събитието бяха и доц. Татяна Бенишева, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП); г-жа Мери Пейчева, Главен секретар на НСЦРЛП, д-р Юлиан Йорданов, зам.-председател на Български лекарски съюз (БЛС); д-р Димитър Ленков, Главен секретар на БЛС; маг.фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на Български фармацевтичен съюз; проф. Станка Маркова-Станчева, Почетен председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи; експерти от Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата.

Третият национален конгрес на пациентските организации ежегодно се организира от Национална пациентска организация. Сред основните теми тази година бяха: Национални програми и стратегии на МЗ, Докладване на нежелани лекарствени реакции, Възможности за прилагане на „Милосърдна употреба” на лекарствени продукти, Повишаване капацитета на пациентските организации и др.

В рамките на трите дни 150-те участника в Конгреса дискутираха актуални теми от здравеопазването, като: Национална здравна стратегия 2014–2020 г.; Бюджет за здравеопазване на Р България за 2014 г.; Роля и включване на пациентите в здравната политика на национално и международно ниво; Подобряване на комуникацията между пациентите и институциите и др.

В последния ден на събитието, на базата на проведените пленарни сесии и работни групи, участниците в Конгреса изведоха основните си заключения по заложените теми. Като резултат ще бъде изготвена Резолюция с препоръки на пациентите, която ще бъде официално предоставена на институциите.

[gallery size="full" columns="2" type="slideshow" ids="https://npo.bg/wp-content/uploads/2013/10/Pic-1_Treti-Kongres-NPO.jpg|,https://npo.bg/wp-content/uploads/2013/10/III-конгрес.jpg|"]