Представители на Европейската комисия, държавните институции, експерти и пациенти обсъдиха темата за универсалния достъп до здраве по времена най-големия форум на пациентските организации.

Представителят на Европейската комисия от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ г-н Филип Домански беше специален гост по време на откриването на Шестия Национален конгрес на пациентските организации, което се състоя на 29 юни 2017 г. (четвъртък) от 12:00 ч във Витоша Парк Хотел.

Г-н Домански изнесе доклад с препоръките на Комисията към България по отношение на здравеопазването, в която въпреки отчетените позитиви в работата на правителството за въвеждане на Национална здравна карта, съществуват реални предизвикателства като все още високите нива на смъртност, ниска преживяемост, висок процент на непосрещнати здравни нужди, нисък процент на публичните средства за здравеопазване и проблем с изтичането на медицинските кадри. В тази връзка бяха направени препоръки за повишаване покритието на медицинските услуги, намаляване на доплащането от страна на пациента и предприемане на мерки за запазване на медицинските кадри в България.

Въз основа на направената от г-н Домански презентация се проведе и дискусионен панел, в който участие освен него взеха д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към НС, д-р Галинка Павлова, зам.-председател на Български лекарски съюз, проф. д-р Георги Михайлов, народен представител от Българската социалистическа партия, г-жа Милка Василева, председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и маг. фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на Български фармацевтичен съюз. В рамките на дискусионния панел бяха обсъдени възможностите за демонополизацията на НЗОК, въвеждането на допълнителното здравно осигуряване към застрахователни дружества в допълнение към основния пакет, както и предизвикателствата от гледна точка на здравните показатели и необходимостта от предоставяне на комплексна грижа за пациента. Беше обърнато внимание върху необходимостта от запазване на солидарността при здравното осигуряване, за да се избегне дискриминация при оценката на здравния риск.

Шестият Национален конгрес на пациентските организации бе на тема „Универсален достъп до здраве“ и събра над 120 участници (политици, експерти в здравеопазването, пациентски лидери, представители на индустрията и др.), като в програмата му бяха застъпени темите за реформите в здравноосигурителния модел, включването на пациентите в процеса по оценка на здравните технологии и клиничните проучвания.През втория ден от Конгреса беше отделено внимание на работни групи, посветени на темата за създаването на пациентското движение, ефективен модел на здравното осигуряване и оценката на здравните технологии. Тогава се проведе и годишното Общо събрание на НПО, на което д-р Станимир Хасърджиев беше преизбран за председател на Управителния съвет на организацията, а двама нови членове заеха двете овакантени места в Съвета - Наталия Маева, председател на Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония и Биляна Петкова, председател на фондация „Множествена склероза общество България”.

Шестият конгрес на пациентските организации е на тема „Универсален достъп до здраве“, в контекста на стартираната от Европейски пациентски форум кампания за достъп до здраве и приетите Дългосрочни цели на ООН за устойчиво развитие.

Целите за устойчиво развитие са разработени от ООН, за да мобилизират усилията на всички държави да сложат край на различните форми на бедност, да се борят с неравенствата и да се справят с климатичните промени, подсигурявайки, че никоя от тях няма да изостане в развитието си. Прилагането на целите има универсален характер, като те са част от „Програма за устойчиво развитие до 2030 г.“

Целите за устойчиво развитие, свързани със здравето и благосъстоянието, озаглавени „Универсално здравно покритие за всички до 2030 г.“, целят да подсигурят здравословен живот и да насърчават благосъстоянието на всички хора във всяка възраст.

От пациентска гледна точка главната задача на целите, свързани със здравеопазването, е да се постигне универсално здравно покритие до 2030 г. Тази специфична задача е съществена за постигането на други цели, свързани със здравето и благополучието, като например намаляване нивото на преждевременната смъртност от заразни и незаразни болести.

Какво по-точно означава „Универсално здравно покритие“?

Според Световната здравна организация целта на универсалното здравно покритие е „да подсигури, че всички хора ще получат здравната услуга, от която се нуждаят, без това да причини финансови затруднения при заплащането й“. СЗО отбелязва, че съществуват четири съществени елемента, които водят към постигането на универсално здравно покритие. Ефективна, добре функционираща, ориентирана към хората здравна система; ценова достъпност; достъп до основни лекарствени продукти и технологии и медицински работници, които са добре обучени и с достатъчен капацитет.


ПРОГРАМА НА ФОРУМА