Програма на събитието

Час

27.09.2019, петък

28.09.2019, събота

29.09.2019, неделя

30.09.2019, понеделник

 

09.00-10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Пристигане. Регистрация. Настаняване.

(Т2) Уменията, които ни помагат да общуваме по-добре. (Т5) Лидерство, лидерски стилове. Как да работим за промяната, която искаме за общността ни? Среща на младежката група и планиране на последващи действия
10.30-11.00 Почивка 😊 Почивка 😊
11.00-12.30

(Т3) Емоции, конфликти, справяне с тревожността и трудните емоции

 

(Т6) Да направим план за действие – от личната промяна към промяната на общността ни
12.30-13.30 Обяд Обяд Обяд Обяд
13.30-15.00

Въведение в обучението – „добре дошли“, представяне и запознаване, цели на обучението, очаквания.

 

(Т1) Основни права на пациентите, основни институции, как да защитаваме правата си?

 

(Т4) Мотивацията, която ни помага да постигаме важните неща в живота ни.

 

(Т7) Как да мобилизираме подкрепа за своите каузи и идеи? Отпътуване.
15.00-15.30 Почивка 😊 Почивка 😊 Почивка 😊
15.30-17.30 (Г1) Група за споделяне на опит (Г2) Група за споделяне на опит (Т8) Как да помагаме на другите? Ролята ни като застъпници за правата на други млади пациенти

19.30 ч.

 

Вечеря Вечеря Вечеря

Обучението се финансира по проект „Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, финансиран по договор № РД04-66/01.07.2019 г., с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“.