Проектът за изграждане на Национален пациентски център беше одобрен на първа фаза от Национален доверителен екофонд

Проектът на Национална пациентска организация и Община „Подуяне“ беше одобрен в последните дни на 2016-та година на първа фаза от кандидатстване по проект към Националния доверителен екофонд.

Припомняме, че Столичен общински съвет предостави на Национална пациентска организация трети етаж от сграда (бивше училище) и физкултурния салон за безвъзмездно ползване за срок от 10 години. Помещенията бяха предоставени за изграждането на Национален пациентски център, който ще предоставя безплатни консултации за: изследвания, включване в програми за повишаване на здравната култура и менажиране на заболяването, юридически съвети, лечение в страната и чужбина, като успоредно с това ще създаде възможност за получаване на обратна връзка и осъществяване на активен диалог с гражданското общество.

Предвижда се Центърът да изпълнява различни програми, свързани с: интеграция на хора с увреждания, повишаване здравната култура на обществото, подобряване достъпа до безплатни изследвания, ранна диагностика и лечение на социално-значими заболявания, подобряване на здравните политики в страната, реализация на европейски проекти и инициативи на европейско и международно ниво.

За целта, в Центъра ще бъдат изградени:

  • спортна площадка, адаптирана за нуждите на деца и възрастни със специални потребности,
  • Център за семинари и обучения,
  • Национален здравен информационен център,
  • Здравна библиотека, адаптирана за незрящи хора,
  • Национален център за развитие на здравния туризъм за пациенти от ЕС.

За реализацията на всички тези дейности обаче е нужно да се направи ремонт на сградата. Национална пациентска организация и Община „Подуяне“ кандидатстваха за нужните средства пред Национален доверителен екофонд и получиха одобрение на първа фаза от кандидатстването.

Национална пациентска организация изказва благодарности към всички свои партньори, спонсори и дарители, които повярваха в каузата и спомогнаха за приближаването към реализацията на проекта!