Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приведе в изпълнение приетите с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. (РМС № 704/2018 г.) мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България. Целта на предложения законопроект е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите. В тази си част предложеният законопроект е в пълно съответствие със заложения в управленската програма на правителството Приоритет 62: „Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

Дата на откриване: 20.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.9.2019 г.