Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

С влизането в сила на Закона за хората с увреждания се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане. Заключенията и направленията, определени в индивидуалната оценка на потребностите са задължителни за всички компетентни органи и организации, за реализиране на съответните права.

Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания е съществена част от действащата от началото на 2019г. нормативна уредба, която урежда областите и средствата за оказване на подкрепа за хората с увреждания.

Предложенията проект на Методика регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.

Проектът на методика се основава на Био-психо-социалния модел при съобразяване на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация.

Дата на откриване: 22.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2019 г.