Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Предложеното допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти внася модел на прогенерична лекарствена политика, съобразен с интересите на пациентите. Предлага се въвеждането на право на генерично заместване от магистър-фармацевтите в рамките на определената от изпълнителя на медицинска помощ терапия при изричното съгласие на пациентите. Така когато в аптеката не е наличен конкретния предписан лекарствен продукт магистър-фармацевтът ще може да извърши генерично заместване. Това ще доведе до намаляване на напрежението сред пациентите, които в противен случай са принудени да търсят друга аптека, в която е наличен конкретно предписания им лекарствен продукт.

Адрес за изпращане на становища и предложения: – yvelichkova@mh.government.bg

Дата на откриване: 25.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.4.2020 г.