Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично е издадена на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване в редакцията му преди 2015 г., съгласно която министърът на здравеопазването определя с наредба списък на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg

Дата на откриване: 19.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.4.2020 г.

 

Translate »