Проект „Сън ли съм или ме няма“

От 01.10.2013 г. проект „Сън ли съм или ме има“ (Проект за подпомагане на Дом за Медико Социални Грижи за Деца от 0 до 3 години) „Св. Иван Рилски”- гр. София се осъществява на територията на ДМСГД „Св. Иван Рислки“ в гр. София. След затварянето на ДМСГД „Св. Параскева“ и успешно приключилият там проект, по желание на директора и желание на Движение на българските майки, услугата и дейностите се преместват в ДМСГД „Св. Иван Рислки“.

Повече информация можете да откриете тук.