Украинските бежанци не успяват да се ориентират в здравната система поради липса на достъпна информация за правата им като пациенти, за процедурите за избор на личен лекар, която е от изключителна важност за общия достъп до здравна помощ, както и заради езиковата бариера. Те страдат и от липса на медикаменти и медицинска апаратура у дома, като апарати за измерване на кръвно налягане, на кръвна захар и др.

Не разбират също защо трябва да обикалят различни институции, за да получат терапията, която им се полага. Смятат, че помощта за тях трябва да е с фокус и върху психологическата подкрепа. Самата медицинска помощ, която им се оказва, когато достигнат до такава, оценяват по-скоро като добра. Повече от половината обаче посочват, че са платили за нея.

Изводите са в резултат от проучването „Достъп до здравеопазване за украинските бежанци в България”, проведено от Националната пациентска организация (НПО). Проведено е в периода 15.12.2022 – 01.02.2022 г. в рамките на проекта „#ОбединениЗаедно – подобрен застъпнически капацитет на НПО в отговор на бежанската криза“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в рамките на Фонд Активни граждани.

От анкетираните бежанци 80 % казват, че вече са потърсили медицинска помощ в България, но над 60 % са платили за нея.  Една десета от оценяват медицинската помощ като отлична и няма нито една напълно негативна оценка. Налага се изводът, че бежанците от Украйна имат осигурен достъп до здравеопазване в България и са доволни от него. Налице са обаче редица административни трудности и неуредици, които затрудняват получаването на здравна помощ.


ПРОУЧВАНЕ


Регионални данни:  СОФИЯ          ПЛОВДИВ         ВАРНА        БУРГАС